Facebook conversion pixel

Kontaktujte nás

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť Barbell s.r.o.

Fakturačná adresa

Barbell s.r.o.
Južná 24
900 26, Slovenský Grob

  • info@palivuo.sk
IČO:
50300008
DIČ:
2120312216
Register:
Okresný Súd Bratislava I.
Vložka číslo:
111183/B

Orgánom dozoru a dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa podlieha:

  • Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
  • Štátna veterinárna a potravinová správa pre mesto Senec, Svätoplukova ul. 50, 90301 Senec reg. číslo: 19/2021-SC
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre mesto Bratislava, Ružinovská 4813/8, 821 01 Bratislava

Bankovné spojenie

Pre platby v EUR

IBAN: SK70 8330 0000 0029 0099 5778 / SWIFT(BIC) kód: FIOZSKBA

Variabilný symbol pre úhrady je číslo Vašej objednávky.

Pre platby v CZK

Číslo bankového účtu: 2900995778 / Kód banky: 2010

Variabilný symbol pre úhrady je číslo Vašej objednávky.